บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวชฎานิศ ธำรงรัตน์

ผช.ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 

061-924-1499

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

HR peerapat

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

บริษัทฯ มีโครงการ คือ “พนักงานคนรุ่นใหม่ ปีที่ 30”  

โครงการนี้ดำเนินมา 29ปี โดยให้ทุนการศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 มีฐานะยากจน ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

บริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น พร้อมให้งานทำ มีเงินเดือน สวัสดิการ สถานะพนักงานประจำ 

ระยะเวลาโครงการ 7 ปี (ไม่คืนทุนเป็นเงิน แต่เป็นการเรียน+ทำงานแบบมีเงินเดือน ระยะเวลาทุน 7 ปี) ให้ทุนการศึกษาปีละ 3-5 ทุน 

เริ่มสัมภาษณ์ชิงทุนจะเริ่มปี 2568 เดือนก.พ. 

สมัครตั้งแต่ ธ.ค. 2567 

(บริษัทฯ ยินดีไปแนะแนวที่สถานศึกษาที่สนใจ)

จึงขอประชาสัมพันธ์ มา ณ.ที่นี้ 


scroll to top