บริษัท บ้านหมอละออง จำกัด

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ชื่อคนที่ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน   0963971785

email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) nong.laong

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ รร.ต้องการ แจกอาหาร แจกขนม หรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใหญ่มาก

scroll to top