บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด

ชื่อคนที่ประสานงาน: กิตติวรา รัตนธรรมธาดา (มีน)

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน: 0872280545

email สำหรับติดต่อประสานงาน: [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

ต้องการบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ดังนี้

– Laptop จำนวน 2 เครื่อง

– เครื่องปริ้น จำนวน 2 เครื่อง

– ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง

– โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว

– เก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ตัว

scroll to top