บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด

ชื่อคนที่ประสานงาน

นิตย์สุมน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0972982459

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

หน้ากากผ้ากันฝุ่น PM2.5 สามารถซักและใช้ซ้ำได้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานและรับรองมาตรฐานโดย THTI หรือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยมีขนาดทั้งสำหรับเด็ก จำนวน 30 โหล คละสี หากต้องการของผู้ใหญ่ด้วย สามารถแจ้งความจำนงเพิ่มได้ค่ะ

scroll to top