ช่างไฟใจดี

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กลุ่มช่างไฟใจดี

ชื่อคนที่ประสานงาน

ธนสาร

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0994633956

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือด้านทำไฟฟ้า ซ่อมไฟ ติดตั้งไฟ 
ทั้งนี้ทางทีมพร้อมเข้าทำให้ในเดือน ธันวาคม2563

scroll to top