ชมรมโรตาแรคก์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ชมรมโรตาแรคก์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อคนที่ประสานงาน

รัฐธรรรมนูญ แซ่จิว

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  0806083588

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

2345est

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

ทาสี ซ่อมแซม ให้ความรู้ ช่วยเหลือชุมชน ปรับปรุงกำแพงวัด พัฒนาทรรศนียภาพ

scroll to top