คณะกรรมการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

คณะกรรมการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อคนที่ประสานงาน

นิธิศ (นิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

095-5978713 

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

-สร้างอาคารเรียนรู้อเนกประสงค์ขนาดเล็ก 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093030836795&mibextid=PlNXYD

scroll to top