กำพล สุแก้ว (ต้นซุง)

(ต้นซุง) กำพล  สุแก้ว
เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
( 2003 – 2020 ) 
[email protected]
096 – 808 – 3004
www.facebook.com/about.sung

ต้นซุง เป็นหนุ่มกะเหรี่ยง จากอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  มีพี่น้อง 8 คน ต้นซุงเป็นลูกคนที่ 6 ออกจากบ้านตั้งแต่เด็กเพื่อไปร่ำเรียนหาความรู้ เป็นลูกคนเดียวในครอบครัวที่ปากกัด ตีนถีบ โดยอาศัยเรียนในโรงเรียนวัดตั้งแต่เด็ก จนจบพุทธศาสตร์บัณฑิต จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในสาขาพุทธจิตวิทยา

ต้นซุง

หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ เป็นช่วงที่ต้นซุงเรียนจบพอดี จึงไปฝึกงานที่จังหวัดพังงากับองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ที่มีผู้ประสบภัยเข้าไปพักพิง.

เดิมทีนั้นต้นซุงไม่ได้รู้จักมูลนิธิกระจกเงาโดยตรง แต่รู้จักเว็บบ้านนอกดอทคอมซึ่งเป็นเว็บที่ติดตามเป็นประจำ และได้สมัครคนอาสาไว้ หลังจากเดินทางบนหลังอาน ตลอด 21 วัน  พาตัวเองจากพังงากลับมาถึงเชียงใหม่ ด้วยหัวใจรักในการเป็นอาสาสมัครและรักที่จะเรียนรู้ หาประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชีวิต จึงพาตัวเองเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย มุ่งตรงมาที่สถานที่ตั้งของกระจกเงา

ต้นซุงเข้ามาเป็นอาสาสมัครประจำในโครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ โดยรับหน้าที่ดูแลเรื่องเว็บ คอนเท้นต์ เว็บ hilltribe.org แม้ว่างานที่ทำจะไม่ได้ตรงกับสายวิชาที่เรียน แต่ความท้าทายในการทำงาน ทำให้ต้นซุงรับงานดูแลเว็บในท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม การอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เป็นสิ่งที่จะยืนหยัดว่าสังคมไหนมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด หวังเพียงให้ตัวเองและคนในสังคม ตระหนักถึงรากเหง้าของตัวเอง สามารถใช้ชีวิต รับรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่น มองอย่างคนรู้ทันกระแส กระจกเงาคือกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เรามองข้ามและมองไม่เห็น สะท้อนมุมมองที่เรามองเห็นไม่ชัดให้ชัดเจนยิ่งๆขึ้น

scroll to top