ณัฐรดา สมศรี (เบญ)

นางสาวณัฐรดา  สมสี (เบญ)
เจ้าหน้าที่โครงการ
2563 – …
[email protected]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015835638745


เบญเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาการพัฒนาชุมชน มาฝึกงานมูลนิธิกระจกเงา ปี 2562 ช่วงมาฝึกงานเธอชอบออกพื้นที่สายลุยๆ ไม่ว่าจะให้บุกป่าฝ่าดง ก็ไปตลอดไม่หวั่นแม้งานจะยากลำบาก

เบญ

scroll to top