ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่นที่ 217

ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่นที่ 217

บ้านห้วยนากาด ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

ครูโต
ประธานชาย
ครูโปเต้
ประธานหญิง
ครูฝน
ครูหมวย
ครูเล็ก
ครูทิพย์
ครูพี
ครูฟีฟี่
ครูฟีล
ครูมิ้น
ครูเกด
ครูโอปอ
ครูไหม
ครูกิฟ
ครูข้าวปุ้น
ครูดิว
ครูเจี้ยบ
ครูจีน่า
ครูซัน
ครูดรีม
ครูนก
ครูนัน
ครูน้ำ
ครูปอนด์
ครูปอย
ครูภัทร
ครูมิ้นท์
ครูมุก
ครูส้ม
ครูอุ๋ย
ครูเต้ย
ครูแจน
ครูแป้ะ
ครูแป้ง

scroll to top