ทำถนน บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ครูอาสาไปช่วยทำถนน

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 218 ร่วมกับชาวบ้าน แม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2562 ในครั้งนี้ พวกเราสามารถทำถนนได้ระยะทางประมาณ 30 เมตร และยังมีปูนคงเหลือให้ชาวบ้านได้ทำต่ออีก 40 ถุง

โดยปูนทั้งหมดได้รับบริจาคปูนจากผู้มีจิตศรัทธา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ครูทิพย์​ ครูบ้านนอก​ 217​ จำนวน​ 10 ถุง​
2. เทียนทิพย์​ บุญโชควิทูร​ 1 ถุง
3. Suralai Sunhuad 2 ถุง
4.NuiiMo Momo /2 ถุง
5.นางสาว อรอนงค์ สังวงศ์ และ นายปารินนท์ คำบีร์
6.นางสาวชุติกาญจน์ สินค้า
7.นายนครินทร์ ถาวรานุรักษ์ และ นางปริญญาภรณ์ เจียรเสริมสิน และครอบครัว
8..นางสาวสมจารี พิกุลทอง และครอบครัว
9.นายชาคร ศิริเยาว์วรรณ
10..นางปรรินทร์ เต และครอบครัว
11..นางสาวธีริศรา ผลเกิด และครอบครัว
12..นางสาวณัฐพัชญ์ นราพิมพ์สกุล และ นางสาวชญาดา รัตนรินทร์
13..นางสาวกาญจนา เรืองสิริวิชญกุล
#ลำดับ​ 5-13 รวม 32ถุง
14.วรกมล​ บุญปริพันธ์​ และเพื่อนๆ​ 55​ ถุง
15.​ภัทรพล​ เฉิดฉาย​ 11​ถุง
16. จุฑามาศ สินพัฒนสกุล 16 ถุง

scroll to top