ครูบ้านนอกรุ่นที่ 240 ค่ายเด็กหลังเขา EP.3

กำหนดการครูบ้านนอก

รุ่น 240 ค่ายเด็กหลังเขา EP. 3

ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565 วันแห่งการเดินทาง 

 08.30 น. ทีมงานโครงการครูบ้านนอก รอรับคณะครูบ้านนอก ที่บริเวณเสาธงสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2   “ตะเคียนคู่”  โดยติดต่อ 065-4891761 (ครูเบญ) และออกเดินทางจากสถานีขนส่งมาปฐมนิเทศกิจกรรม

 ที่มูลนิธิกระจกเงา โดยจะมีกิจกรรมแนะนำตัว/ทำความรู้จักกัน 

11.30 น. พักทานข้าวเที่ยง ณ มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย

12.00 น. แจ้งภารกิจก่อนที่จะให้ครูแยกย้ายเข้าที่พักโดยแยกชาย-หญิง และจัดเก็บของสัมภาระเข้าที่พัก

12.30-16.00 น. ครูบ้านนอกเตรียมกิจกรรม “ค่ายเด็กหลังเขา Ep.3” ร่วมกัน

16.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย ครูบ้านนอกสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนในชุมชน โดยให้เด็ก ๆ ตัวน้อยเป็นไกด์พาแอ่วบ้าน “ลีผ่าใหม่” และมารับประทานอาหารเย็น ณ มูลนิธิกระจกเงา ให้เรียบร้อย ก่อนมาร่วมกิจกรรมในภาคกลางคืน

19.00 น. ค่ำคืนนี้จะมาทำความรู้จักพื้นที่ผ่านกระบวนการเวทีชุมชน โดยพบปะกับผู้นำชุมชน ถาม ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับชุมชน 

21.00 น. แยกย้าย พักผ่อนฟิตร่างกายให้พร้อมสู้กับเด็กๆในวันรุ่งขึ้น

12 สิงหาคม 2565 วันแห่งการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้

08.00 น. คณะครูบ้านนอกตื่นมารับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

08.30 น. เด็ก ๆ ลงทะเบียนด้วยต้นไม้ 1 ต้น / รับป้ายชื่อ โดยมีคณะครูบ้านนอกคอยต้อนรับ

 09.00-10.00 น. กิจกรรมนันทนาการ ช่วงเวลาแห่งการทำความรู้จักกันระหว่างเด็ก ๆ กับคณะครูบ้านนอก และเล่นเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์ให้มากขึ้นไปอีก

10.30 น. พักเบรกเติมพลังสักนิดก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไป

10.45-12.00 น. กิจกรรม “เรียน เล่น เป็นฐาน” (ฐานการเรียนรู้)

12.00 น. กองทัพต้องเดินด้วยท้อง คณะครูบ้านนอกและเด็ก ๆ รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

13.00 น. เข้าป่า หากิน ไปกับนายพรานตัวน้อยของเราที่จะพาเรียนรู้และเก็บของป่ามาเนรมิตเป็นอาหารเย็น

16.00 น. ช่วงเวลาแห่งการโชว์ฝีมือ คณะครูบ้านนอกและเด็ก ๆ ร่วมมือกันทำอาหารเย็น และรับประทานอาหารพร้อมกัน

18.00 น. แยกย้ายกันไปพักผ่อน ทำธุระส่วนตัว ก่อนมาร่วมกิจกรรมในภาคกลางคืน

19.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

21.00 น. แยกย้ายกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนให้เต็มอิ่ม เตรียมยืดเส้นขาให้พร้อมลุยในวันต่อไป

13 สิงหาคม 2565 วันแห่งการเติบโต 

07.30 น. รับประทานอาหารเข้า

08.00 น. เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมเท้าให้พร้อม กับกิจกรรม Walk Rally ค้นหารักเก่าที่บ้านเกิด “ลีผ่าเก่า” 

14.00 น. เมื่อถึงดอยลีผ่าเก่า เเจ้งภารกิจก่อนจะให้ครูแยกย้ายกันพักผ่อน 

14.30 น. กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งการเติบโต

16.00 น. คณะครูบ้านนอกและเด็ก ๆ ทำอาหารด้วยกัน โดยค้นหาวัตถุดิบจากบนดอย หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะมีกิจกรรมภาคกลางคืนสำหรับคืนสุดท้ายของครูบ้านนอก

19.00 น. กิจกรรมผิงไฟใต้แสงดาว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงของชนเผ่าอาข่า โดยเด็ก ๆ  และคณะครูต้องแลกเปลี่ยนด้วยการแสดงเช่นกัน

 22.00 น. สรุปงาน และพิธีเทียน

23.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

14 สิงหาคม 2565 วันแห่งการท่องเที่ยว

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. เดินทางลงจากดอยลีผ่าเก่า

10.30 น.เตรียมตัวอาบนำ้และเก็บของ 

11.00 น. เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ วัดห้วยปลากั้ง และวัดร่องเสือเต้น 

14.00 น. ไปส่งคณะครูบ้านนอกในตัวเมืองเชียงราย/สถานีขนส่งแห่งที่ 2 “ตะเคียนคู่”

(ท่านไหนเดินทางกลับก่อนโปรแกรมที่กำหนดไว้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยนะคะ)

**กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถาณการณ์**

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เท่านั้น !!

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 2,500 บาท / ท่าน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน ธนาคาร ฯ ” ชื่อบัญชี โครงการครูอาสา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 507-410188-8  จำนวน 2,500 บาท “

สำหรับ

ค่าเช่ารถสองแถว +  น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ( ไม่รวมค่าเดินทาง ไป – กลับ ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม )

ค่าอาหาร ถึงมื้อเช้าวันอาทิตย์

ประกันอุบัติเหตุ

ของที่ระลึก 1 ชิ้น

เสื้อครูบ้านนอก 1 ตัว

เนื่องจากกิจกรรม ไม่ได้รับทุนหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่ากิจกรรมทั้งหมด(ในลักษณะหารเฉลี่ย)

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

แจ้งเพื่อทราบ !!

เนื่องด้วยสถารการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิกระจกเงา มีมาตราการ การตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมทำกิจกรรม  จึงอยากขอความร่วมมือตามข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. โปรดส่งผลตรวจ ATK ช่วงเช้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 24 ชั่วโมง
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
  3. หากท่านใดพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม คันคอ มีไข้  ในระหว่างทำกิจกรรม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ และทำการแยกตัวออกมา ทันที 

สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ กองทุนเด็กดอย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเชียงราย เลขบัญชี 507-410185-4

หลักฐานการโอน

scroll to top