โรงเรือนเห็ดถ้ำผาน้อย

ชุมชนไทยใหญ่บ้านถ้ำผาน้อย เป็นชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ชาวบ้าน ยังไม่มีสัญชาติไทย ทำให้ปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคจากภาครัฐยังเข้าไม่ถึง วันที่ 7 -10 กันยายน 2560  โครงการครูบ้านนอก และครูอาสาทั้ง 27 ชีวิต ได้เข้าไปทำกิจกรรมและช่วยกันทำโรงเรือนเห็ดเพื่ออาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ได้โรงเรือนและเห็ด ทุนที่เหลือสำหรับพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมต่อไป
ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมในครั้งนี้

คุณเครือมาศ  ทุมพร
คุณอานนท์  วงศ์รักษาบุญ
คุณพฤษภา  แก้วพันธ์
คุณณัฐพร  อยู่ญาติมาก
คุณเกษริน  แซ่ซิม
คุณยลตรี  ลีภาคภูมิพณิชย์
คุณศุลีมนต์  รอดประดิษฐ์
คุณปานรดา  ศรีสุวรรณ
คุณศิริกุล  ศรีสุวรรณ

คุณฐานิดา  บัวก่ำ
คุณเล็ก  เชิยงแสง
คุณประกรณ์  ปันปวน
คุณมณีรัตน์  เป็งคำตา
คุณสุรวิชญ์  เชียงแสง
คุณมะเหมี่ยวและเพื่อนๆ
ครูปีอกแป๊กและเพื่อนๆ
ครูลัลล่าและเพื่อนๆ ครูบ้านนอกรุ่นที่ 194


ขอบคุณ…..ครูบ้านนอกทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์
หากรายชื่อตกหล่นท่านใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ  ส่วนบุญที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ได้ไปเต็มๆ กันทุกคน…

 

scroll to top