เทถนนคอนกรีตบ้านลอบือ

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 235 ร่วมกับชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันเทถนนคอนกรีต ทางขึ้น – ลง ของหมู่บ้านที่มีความลาดชัน และสัญจรลำบาก จนถึงขั้นไม่สามารถออกจากหมู่บ้านโดยทางรถยนต์ได้ เราตั้งงบประมาณไว้สำหรับซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูน ค่าขนส่งวัสดุ จำนวน 30,000 บาท แต่ด้วยความตั้งใจอยากช่วยเหลือชุมชน เราได้รับรับบริจาคเกินเป้า คือได้ยอด 68,770 บาท โครงการครูบ้านนอก ได้ใช้งบประมาณทั้งหมด ซื้อปูน กว่า 400 ลูก ในช่วงกิจกรรม สามารถลงแรงทำถนนได้ 32 เมตร

รายชื่อผู้บริจาคซื้อวัสดุก่อสร้าง

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

พฤศจิกายน 11, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
300.00฿
รย

รพีพล ยาปะโรหิต

พฤศจิกายน 10, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
32,000.00฿
ภพ

ภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์

พฤศจิกายน 10, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
2,000.00฿
ฤเ

ฤดี เสริมชยุต

พฤศจิกายน 10, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
4,000.00฿
จจ

จริญญา จิตสุขภาติ

พฤศจิกายน 10, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
5,000.00฿
กส

กชพร สุวรรณกูฏ

พฤศจิกายน 9, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
3,000.00฿
สภ

สุกัญญา ภ

พฤศจิกายน 9, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
200.00฿
ปป

ปภารัช ป

พฤศจิกายน 9, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
500.00฿
นค

นิตยา ค

พฤศจิกายน 9, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
500.00฿
ศส

ศรีสุภา ส่งศิริ

พฤศจิกายน 9, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
200.00฿
ธด

ธนพรรณ ด

พฤศจิกายน 9, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
200.00฿
สช

สมฤทัย ชมรัตน์

พฤศจิกายน 9, 2020

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้างทำถนน บ้านลอบือ Amount Donated
500.00฿
scroll to top