เทถนนคอนกรีตบ้านลอบือ

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 235 ร่วมกับชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันเทถนนคอนกรีต ทางขึ้น – ลง ของหมู่บ้านที่มีความลาดชัน และสัญจรลำบาก จนถึงขั้นไม่สามารถออกจากหมู่บ้านโดยทางรถยนต์ได้ เราตั้งงบประมาณไว้สำหรับซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูน ค่าขนส่งวัสดุ จำนวน 30,000 บาท แต่ด้วยความตั้งใจอยากช่วยเหลือชุมชน เราได้รับรับบริจาคเกินเป้า คือได้ยอด 68,770 บาท โครงการครูบ้านนอก ได้ใช้งบประมาณทั้งหมด ซื้อปูน กว่า 400 ลูก ในช่วงกิจกรรม สามารถลงแรงทำถนนได้ 32 เมตร

รายชื่อผู้บริจาคซื้อวัสดุก่อสร้าง

Anonymous User
นบ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

300.00฿
Anonymous User
รย

รพีพล ยาปะโรหิต

32,000.00฿
Anonymous User
ภพ

ภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์

2,000.00฿
Anonymous User
ฤเ

ฤดี เสริมชยุต

4,000.00฿
Anonymous User
จจ

จริญญา จิตสุขภาติ

5,000.00฿
Anonymous User
กส

กชพร สุวรรณกูฏ

3,000.00฿
Anonymous User
สภ

สุกัญญา ภ

200.00฿
Anonymous User
ปป

ปภารัช ป

500.00฿
Anonymous User
นค

นิตยา ค

500.00฿
Anonymous User
ศส

ศรีสุภา ส่งศิริ

200.00฿
Anonymous User
ธด

ธนพรรณ ด

200.00฿
Anonymous User
สช

สมฤทัย ชมรัตน์

500.00฿
scroll to top