สร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านแม่มอญ

รายนามผู้ร่วมบริจาค สร้างห้องน้ำ ร่วมสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียน บ้านแม่มอญ 

 

รายการค่าใช้จ่าย

ข้องอ 4″ 200
ท่อ พีวีซี 4 “ 600
เหล็กเส้น C3 5250
ค่าขนส่ง 3 เที่ยว 6000
ทราย 2 คิว 700
หิน 2 คิว 1100
บล็อคก่อ 3300
ปูนเสือ 3750
เสาปูน 6 ศอก 2100
เสาปูน 7 ศอก 2450
กระเบื้อง 1650
หัวส้วม 3920
โถฉี่ 3120
ประตูห้องน้ำ พีวีซี 3000
ท่อปูน 1320
ฝาท่อ 400
กระเบื้องลอนคู่ 3800
สีทากระเบื้อง 900
ตะขอทอง 700
ค่ากระเบื้องปูพื้นห้องน้ำและค่าขนส่ง 14500
ค่าช่างมุงนหลังคา 1400
สีน้ำพลาสติกทาหลังคา 1440
ทรายหยาบ 1400
บล็อคก่อ 750
ปูนเสือ 2500
ค่าขนส่ง 2 เที่ยว 4000
กระเบื้องลอนคู่ 1140
สี 900
ตะขอตัว C 245
ตะขอ 126
สีรองพื้นพลาสติก เคนวูด 1200
สีน้ำพลาสติก E300 1000
ลูกกลิ้ง 260
สีน้ำ 317 520
ฟองน้ำ 60
สีน้ำพลาสติก 108 840
คอนกรีต 320
แปรงทาสี 220
ค่าช่างอ๊อกเหล้กหลังคา 3800
ค่าช่างก่อปูนห้องน้ำ 10900
รวมงบก่อสร้างทั้งหมด  85,781

ยอดรับบริจาคทั้งหมด        61,500    บาท         โครงการครูบ้านนอกสมทบ      24,251    บาท

 

ใส่ความเห็น

scroll to top