สร้างสนามเด็กเล่น ศศช.แม่นาวาง

ศศช. บ้านแม่นาวาง เป็น 1 ในพื้นที่การศึกษาที่ทางโครงการฟรีสคูลของทางมูลนิธิกระจกเงาได้ เข้าไปสนับสนุน จัดจ้างครูผู้ช่วย ซึ่งดำเนินการมากว่า 5 ปี  จนเมื่อ เดือน สิงหาคม 2558 ครูได้ลาออกไป ทางครูประจำการ ได้ขอความช่วยเหลือจากทางโครงการได้เข้าไปทำสนามเด็กเล่นให้กับ ศูนย์ฯ เพื่อที่เด็กๆ จะได้มีสนามเด็กเล่น  ในการเข้าไปทำสนามเด็กเล่นครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ครูบ้านนอกทุกท่าน ทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์  ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2559

ใส่ความเห็น

scroll to top