ปรับปรุงโรงครัว ศศช.บ้านห้วยทราย

ศศช. บ้านห้วยทราย ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นอีก 1 ในพื้นที่การศึกษาที่ทางโครงการฟรีสคูลของทางมูลนิธิกระจกเงาได้ เข้าไปสนับสนุน จัดจ้างครูผู้ช่วย ซึ่งดำเนินการมากว่า 5 ปี  จนเมื่อ เดือน สิงหาคม 2559  โครงการได้เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัวที่เสื่อม เสียหาย  เพื่อสามารถใช้ทำครัวและมีสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ  โดย ได้รับการสนับสนุนจาก ครูบ้านนอกทุกท่าน ทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ และผู้บริจาค โดยเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559      ใช้งบประมาณ 12,000 บาท

scroll to top