1.สร้างฝาย ณ บ้านสุขเกษม

 

รายงานการทำงานและความเคลื่อนไหวของงานโครงการกองทุนครูบ้านนอก

ภารกิจงาน ปี 2552

 

  1.  สร้างฝายที่บ้านสุขเกษม    ต.แม่ยาว  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

ซึ่งเป็นการระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านทางโครงการกองทุนครูบ้านนอกเป็นศูนย์กลางในการทำการระดมทุนมาช่วยชาวบ้านสุขเกษมในการสร้างฝาย  จากการทำการระดมทุนก็มีผู้ใหญ่ใจดีในสังคมร่วมบริจาคกันอย่างล้นหลาม   และ “ ฝาย” ทางโครงการกองทุนครูบ้านนอก  คณะครูบ้านนอกรุ่น 115  และชาวบ้านบ้านสุขเกษม ได้ช่วยกันสร้างฝาย เมื่อวันที่ 6  มิถุนายนที่ผ่านมา

จากแรงกายแรงใจ  และทุนทรัพย์ช่วย  ทำให้ฝายครั้งนี้ได้เกิดขึ้น  และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

รายนามผู้บริจาค

รายนามผู้บริจาค
       จำนวน
        วันที่บริจาค
ชมรมคนไท 1,500  บาท 09    มิถุนายน  2552
คุณอิสรีย์   อนันตานานนท์ 2,000   บาท 19  พฤษภาคม 2552
คุณนุช  สุชนิภา  จันทร์พัด 8,000   บาท 29  พฤษภาคม 2552
ครูอิม  ร.114 1,150   บาท 21   พฤษภาคม 2552
ครูบุ๊ง  ร.114 200  บาท 20   พฤษภาคม 2552
บริษัท CUEL จำกัด 1,950   บาท 02   มิถุนายน  2552
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500   บาท 20   พฤษภาคม 2552
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200   บาท 20   พฤษภาคม 2552
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000   บาท 22   พฤษภาคม 2552
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000   บาท 25   พฤษภาคม 2552
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 800   บาท 24   พฤษภาคม 2552
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 170   บาท 28   พฤษภาคม 2552

ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น   19,470  บาท

ทางโครงการกองทุนครูบ้านนอกขอเป็นตัวแทนชาวบ้าน บ้านสุขเกษม   กล่าวคำ “ ขอบคุณ” มา ณ โอกาสนี้สำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์

ประมวลภาพการทำฝาย  และภาพฝาย ณ บ้านสุขเกษม

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

scroll to top