2.สร้างระบบน้ำบ้านหนองผักหนาม

รายงานการทำงานและความเคลื่อนไหวของงานโครงการกองทุนครูบ้านนอก

ภารกิจงาน ปี 2552

จากการระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดี  ผ่านทางโครงการกองทุนครูบ้านนอกเป็นศูนย์กลางในการทำการระดมทุนมาช่วยชาวบ้านสุขเกษมในการสร้างฝาย   และมีงบประมาณคงเหลือจากค่าใช้จ่ายจริงในการสร้างฝาย   ทางโครงการกองทุนครูบ้านนอก  ได้นำทุนส่วนนี้  และทุนสนับสนุนเพิ่มเติมที่ทางผู้ใหญ่ใจดี  คณะครูบ้านนอกรุ่นที่ผ่าน ๆ มา

จากการทำการระดมทุนก็มีผู้ใหญ่ใจดีในสังคมร่วมบริจาคกันอย่างล้นหลาม   วันนี้ทางหมู่บ้านได้นำเงินสนับสนุนที่รับบริจาคมาจากผู้ใหญ่ใจดีไปซื้อท่อประปา  และอุปกรณ์ในการทำระบบน้ำ   เพื่อต่อตรงจากตาน้ำ ที่มีระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 7  กิโลเมตร  เข้ามาใช้ในหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากแรงกายแรงใจ  และทุนทรัพย์ช่วย  ทำให้การทำ ระบบน้ำ ณ  บ้านหนองผักหนาม ครั้งนี้ได้เกิดขึ้น  และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ทางโครงการกองทุนครูบ้านนอกขอเป็นตัวแทนขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแทนชาวบ้านหนองผักหนามทุกคน  “ขอบคุณค่ะ”  มา ณ โอกาสนี้

 

ประมวลภาพบรรยากาศการทำระบบน้ำ บ้านหนองผักหนาม  ต.แม่ยาว  อ.เมือง  จ.เชียงราย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

scroll to top