3.สร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน

รายงานการทำงานและความเคลื่อนไหวของงานโครงการกองทุนครูบ้านนอก

ภารกิจงาน ปี 2552 

 

จากการระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดี  ผ่านทางโครงการกองทุนครูบ้านนอกเป็นศูนย์กลางในการทำการระดมทุนสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนบ้านจะลอ และ ห้วยป่าไร่   ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ   นักเรียนทั้ง 2 หมู่บ้านมีอาคารเรียนที่พร้อมสำหีบการเรียนและการสอน

จากแรงกายแรงใจ  และทุนทรัพย์  ช่วยทำให้การก่อสร้างอาคารเรียน  และซ่อมแซมอาคารเรียนในทั้ง 2 หมู่บ้าน  ครั้งนี้ได้เกิดขึ้น  ชาวบ้าน  และเด็ก ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนอย่างแท้จริง

ทางโครงการกองทุนครูบ้านนอกขอเป็นตัวแทนขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแทนชาวบ้านหนองผักหนามทุกคน  “ขอบคุณค่ะ”  มา ณ โอกาสนี้

รายนามชื่อผู้บริจาคสำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารในครั้งนี้

คุณจาริก 2,000  บาท
อาจารย์หนุ่ย 2,000  บาท
คุณบี 3,000  บาท
คุณนุ่น 8,000  บาท
คุณนุชนที  ตันสกุล 5,000  บาท
คุณสุริยะ 8,000  บาท
คุณเปิ้ลและเพื่อน ๆ 10,000  บาท

รวม  38,000  บาท

ประมวลภาพบรรยากาศการสร้างและซ่อมแซมอาคารบ้านจะลอและบ้านห้วยป่าไร่  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

scroll to top