ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก 177

ภาพกิจกรรมครูบ้านนอก 177

ศศช. บ้านห้วยทราย ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่