215.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 215 “20 ปีครูบ้านนอก” วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561

ครูบ้านนอก 20 ปี วาระนี้เราไปที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา…

1525782441426.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 212 “บ้านห้วยกุ๊ก” วันที่ 12-15 ตุลาคม 2561

กำหนดการครูบ้านนอกรุ่น 212 โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยกุ๊ก ต […]