1513480216148-1.png

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 206 วันที่ 5 -8 เมษายน 2561 เกาะช้าง ระนอง

ชุมชนบ้านมอแกนเกาะช้าง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไร้ซึ่งหาดทรายที่สวยงามแต่สิ่งที่สวยงามคือวิถีชีวิตและมิตรภาพของพวกเขา

204.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 204 วันที่ 15 -18 กุมภาพันธ์ 2561

บ้านเล่าตาขาว เป็นหมุ่บ้านม้ง หลายครอบครัวยังไม่มีสัญชาติ เราจะเข้าไปทำแผนผังครอบครัวและเป็นครูอาสาในขณะเดียวกัน

199.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 199 “บ้านห้วยกุ๊ก” วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมครูบ้านนอก ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย