รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อข้อมูลไปที่โรงเรียนโดยตรงตามที่ได้ลงที่อยู่ติดต่อไว้

  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187
  • ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187

ประมวลภาพกิจกรรมครูบ้านนอก รุ่นที่ 187

วันที่ 14 – 16 เมษายน 2560      ณ บ้านสองแควพัฒนา ต.แม่