รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อข้อมูลไปที่โรงเรียนโดยตรงตามที่ได้ลงที่อยู่ติดต่อไว้