ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่นที่ 200

“รอยเท้านักเดินทาง” วันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560
บ้านห้วยหมี ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


ครูมอส
ประธานรุ่นฝ่ายชาย
ครูเหมียว
ประธานรุ่นฝ่ายหญิง
ครูเล็ก
ครูหวาน
ครูโบว์
ครูโบวี่
ครูด้าย
ครูสุกี้
ครูไผ่
ครูเบิ้ล
ครูนัส
ครูพัช
ครูน้ำ
ครูพลอย
ครูมอส
ครูกรีน
ครูขวัญ
ครูหนูนา