ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่นที่ 191

Portrait-1_170918_0017.jpg

ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่นที่ 191
วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม  2560
ศศช. บ้านแม่แฮง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 

Share this post

scroll to top