ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 214

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 214
บ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2561


ครูคม
ประธานรุ่นฝ่ายชาย
ครูเล็ก
ประธานรุ่นฝ่ายหญิง
ครูพลอย
ครูถั่ว
ครูส้ม
ครูเอก
ครูเกด
ครูโบ
ครูแตงกวา
ครูจุ๊
ครูแสตมป์
ครูฟาง
ครูเอฟ
ครูดา
ครูแนน
ครูเป้
ครูออป
ครูนีน่า
ครูมิ้น
ครูฝน
ครูกล้า
ครูอิ๋ว
ครูมุก
ครูรุ่ง
ครูน้ำ

 

Share this post

scroll to top