คุณสมบัติครูบ้านนอก

  • มีหัวใจทั้ง 4 ห้องที่พร้อมจะเปิดหัวใจเพื่อแบ่งปันและรับความรักความอบอุ่น

  • มีรอยยิ้มและอ้อมกอดใหญ่ๆเพื่อมาสัมผัสและกอดเด็กๆด้วยกัน

  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา

  • กินง่าย อยู่ง่ายเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ทุกกิจกรรม

  • ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รักสายลมแสงแดดรักธรรมชาติและทะเล ภูเขาลำเนาไพร

  • อดทน ลุยทุกสถานการณ์ /นั่งรถได้เวลานาน / เดินขึ้นป่าเขาลำเนาไพรได้บางสถานการณ์

ใส่ความเห็น