นักศึกษา (บ้า) ฝึกงานปี 59 รุ่น อันตรายเพื่อนนะ!!!

>>>   แนะนำนักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน 59 รุ่น อันตรายเพื่อนนะ!!!     <<< พวกเรามากัน 27 คนกันเลยทีเดียว มาเต็ม! 1. ข้อมูลส่วนตัว สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวกิ่งเพชร แก้วสังข์ ชื่อเล่น เพชร อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาชุมชนเมือง เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2536 กรุ๊ปเลือด เอ สัญชาติไทย    เชื้อชาติไทย ปัจจุบันอาสัยอยู่บ้านเลข […]

ดูเพิ่มเติม