ภาพกิจกรรม

กีฬาสี นักศึกษาฝึกงาน ปี 57
กิจกรรมกีฬาสี สัมพันธ์
ฮอมบุญ ฮอมปอย 2560 ณ เชียงของ

กิจกรรม “ฮอมบุญ ฮอมปอย หยุดระเบิดแก่งแม่น้ำโขง” เพื่อรณรงค์ต่อต้านโครงการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงหรือการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงที่ดำเนินการโดยประเทศจีน