ภาพกิจกรรม

กีฬาสี นักศึกษาฝึกงาน ปี 57
กิจกรรมกีฬาสี สัมพันธ์
ฮอมบุญ ฮอมปอย 2560 ณ เชียงของ

กิจกรรม “ฮอมบุญ ฮอมปอย หยุดระเบิดแก่งแม่น้ำโขง” เพื่อรณรงค์ต่อต้านโครงการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงหรือการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงที่ดำเนินการโดยประเทศจีน

ฝายกั้นน้ำ 2560

รุ่นท้าลมหนาว ขอเสนอ....

2017.02.22 - ทำฝายกั้นน้ำที่หมู่ 10 
2017.02.23 - ซ่อมคันนา

ขุดบ่อ..ลอกคลอง 2560

คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำความสะอาดสระน้ำน้อยๆ ของเรา 
โดย นักศึกษาฝึกงาน รุ่นท้าลมหนาว ปี 59

ค่ายอาสา ณ เวียงหนองหล่ม

โครงการ "นักศึกษาหัวใจอาสา รุ่นที่ 3"
ณ เวียงหนองหล่ม
2-4 เมษายน 2560