นักศึกษา “บ้า” ฝึกงาน (59) รุ่นท้าลมหนาว

ฤทธิ์เดช หมื่นอินต๊ะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เบน โครงการ: สำนักงาน (ส่วนกลาง)
Facebook Emailบทความ
ปัทมา เงาะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ปัท มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา: การปกครองท้องถิ่น โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย คติ: เดินดีกว่าหยุดนิ่ง
Facebook Emailบทความ
ขจรสวัสดิ์ เถระ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ป๊อป (ชาย) โครงการ: สำนักงาน (ส่วนกลาง)
Facebook Emailบทความ
รอมือล๊ะ มะตือเงาะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ดาด้า มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น โครงการ: SCPP คติ: ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
Facebook Emailบทความ
การีหม๊ะ บาเหะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ฟันโอ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คติประจำตัว: ก้าวต่อก้าว ก้าวด้วยดุอาร์ โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย
Facebook Emailบทความ
ซารีนา มามะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : นา มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย คติ: อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
Facebook Emailบทความ
ชลิตา รวมตะคุ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : แพร โครงการ: Free School
Facebook Emailบทความ
ดารารัตน์ จันทร์ฝั้น
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ป๊อป มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ :เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา: เศรษฐศาสตร์ โครงการ: สำนักงาน (ส่วนกลาง) คติประจำใจ: เวลาและโอกาสไม่เคยรอใคร
Facebook Emailบทความ
อรอุมา เหล็กกล้า
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: แอม โครงการ: ครูบ้านนอก
Facebook Emailบทความ
ธณพล เเสงอนันตการ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: หลิว มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา: รัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ อย่าพึ่งพูดว่าทำไม่ได้
Facebook Emailบทความ
ศิริรัตน์ ชมภูราช
นัรกสึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: บ๋อม มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: พัฒนาสังคม โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: ทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้าย
Facenbook Emailบทความ
อักษร คงราช
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : มุก โครงการ สำนักงาน (ส่วนกลาง)
Facebook Emailบทความ
ติโรจน์ เป็นเอก
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เบล โครงการ สำนักงาน
Facebook Emailบทความ
มูหิบบาห์ ยายา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: บะห์ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง โครงการ: SCPP คติ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Facebook Emailบทความ
อรอนงค์ จวนสว่าง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: บิ๋ว โครงการ: e-Bannok
Facebook Emailบทความ
จิตติมา ประเสริฐ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : แป้ง โครงการ: e-Bannok
Facebook Emailบทความ
ฮัฟเซาะ ดารามะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เซาะห์ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา: การปกครองท้องถิ่น โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย คติ: ไม่กล้า ก็ไม่พัฒนา
Facebook Emailบทความ
กัญวัฒน์ บุญฮอง
นักศึกษาฝึีกงาน
ชื่อเล่น: นัน โครงาการ: ครูบ้านนอก
Facebook Emailบทความ
เมทิณี เงินเจริญ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: หนูนี มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา: การประกอบการแหละการจัดการ โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
Facebook Emailบทความ
มารีตาร์ หมัดอะด้ำ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: รีน่า มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ: เศรษฐศาสตร์เเละบริหารธุรกิจ สาขา: การประกอบการเเละการจัดการ โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: พอใจเท่าที่มี…ยินดีเท่าที่ได้
Facbook Email
ชไมพร หอมอ้ม
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น มิ้ม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา วิทยาการสารสนเทศ คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ ไอซีทีเพื่อการพัฒนา คติ โลกนี้ไม่มีคำว่า "บังเอิญ" มีแต่ "พรหมลิขิต" เท่านั้นล่ะ
Facebook Emailบทความ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *