นักศึกษา “บ้า” ฝึกงาน (59) รุ่นอิฐประสานใจ

นายณัฐสิทธิ์ ดวงดี
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ยีนส์ สังกัดโครงการ : ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาสังคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คติพจน์ : ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถคน
Facebook Emailบทความ
นายภูวนัตถ์ สายวงค์เคียน
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : นัท สังกัดโครงการ : ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาสังคม แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คติพจน์ : ล้มแล้วไม่ต้องลุกขึ้นก็ได้ ขอแค่คลานไปให้ถึงก็พ สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
Facebook
นายชูศักดิ์ สุดใจ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น :อัง สังกัดโครงการ : สำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ(สัญชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คติพจน์ : เชื่อมั่นในการกระทำ สักวันมันต้องดีเอง
facebook Email
นายกิรติรชาติ สอนไทน
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น :เอฟ สังกัดโครงการ : โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คติพจน์ : พร้อมเสมอ ถ้าเจอเป้าหมาย
facebook Email
นายวศิน นันทะชัย
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ขิง สังกัดโครงการ : สำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ(สัญชาติ) มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม คติพจน์ : คนเราทุกคนล้วนเกิดมาอ่อนแอ แต่ถ้าเราก้าวข้ามความอ่อนแอนั้นไปได้ เราก็จะแข็งแกร่งขึ้น
Facebook Email
นางสาวสุดธิดา ทองสนิท
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ป๊อป สังกัดโครงการ : สำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ(สัญชาติ) มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม คติพจน์ : ยิ้มเพื่อสุขของคนรอบข้าง
Facebook Email
นางสาวกัญรัตน์ จอยศิริ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เฟิร์น สังกัดโครงการ : สำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ(สัญชาติ) มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม คติพจน์ : เพื่อความสำเร็จ คุณต้องอดทนทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือไม่อยากทำ
Facebook EmailTwitter
นายพิเชษฐ์ จันทร์อ่อน
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ไนท์ สังกัดโครงการ : โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คติพจน์ : อ่อนแอก็แพ้ไป
Faceebook
นายศุภกิจ สุริย์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : โกโก้ สังกัดโครงการ : โครงการครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คติพจน์ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้
Facebook Email
นายอติรุจ อิ่มอ่อง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น ไฟว์ สังกัดโครงการ : โครงการสื่อไอซีทีเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คติพจน์ : ความลำบากสอนให้เราต้องอดทน ความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไป
นายนันทวัฒน์ นิ่มทอง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น บิ๊ก สังกัดโครงการ : โครงการสื่อไอซีทีเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คติพจน์ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด พรุ่งนี้จะเป็นยังไงค่อยว่ากัน
นายณัฐวุฒิ นันต๊ะภูมิ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น เต้ย สังกัดโครงการ : โครงการสำนักกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิ (สัญชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คติพจน์ : รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
Facebook Email
นางสาวนิภาวรรณ นะยัว
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น แอ้ม สังกัดโครงการ : โครงการ ECO มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ คติพจน์ : ความเข้มแข็งได้มาจากอุปสรรค และประสบการณ์ชีวิต
Facebook
นางสาวนันทรักษ์ อิสราธิปัตย์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น หล้า สังกัดโครงการ : ECO tourism มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คติพจน์ : อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
Facebook
นายต้นตระการ ฝั้นปิมปา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น ต้น สังกัดโครงการ : ECO tourism มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะ มนุษยศาสตร์ สาขา Linguistics คติพจน์ : Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
Facebook
นายขรรค์ชัย อนุรักษ์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น ชัย สังกัดโครงการ : โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า Eco Tourism มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะสำนักวิชาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คติพจน์ : ตั้งสติ ก่อนสตาร์ต
Facebook Email
นายโสฬส สังมรรทร
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น แอร์ สังกัดโครงการ : โครงการท่องเที่ยวชนเผ่าเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น คติพจน์ : ถึงแม้ร้อยรสบุพผาสุมาลัยจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย
Facebook Email
Mr.Tao Yang
นักศึกษาฝึกงาน
nickname Yang สังกัดโครงการ : โครงการท่องเที่ยวชนเผ่าเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น คติพจน์ : ถึงแม้จะล้มสักกี่ครั้งแต่ก็สามารถลุกขึ้นมาได้ใหม่
Facebook Email
Posted in ทำเนียบ นศ.ฝีกงาน, นักศึกษาฝึกงานปลายปี 2559.