อีกมุมหนึ่งของอาสาสมัครชาวต่างชาติกับการสอนภาษา

                  ภายในรั้วของ “มูลนิธิกระจกเงา” ที่มีทั้งนักศึกษาและอาสาสมัครต่างชาติ ชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศ ต่างมาเป็นอาสาสมัครช่วยชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย เป็นทั้งครูสอนเด็ก เป็นทั้งแรงงานจำเป็นที่คอยช่วยพัฒนาพื้นที่กันดารห่างไกลตามภูดอยต่าง ๆ  “อีกทั้งยังเป็นครูคอยสอน คอยฝึกฝนภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษาฝึกงานต่าง ๆ”  พอแดดร่ม ลมตก บรรดาอาสาสมัครชาวต่างชาติ   จะถือปากกาและ กระดานไวท์บอร์ด มาช่วยสอนช่วยเสริม เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคนทำงาน


                                                                                                                                                                           เขียนบทความโดย

                                                                                                                                          นายศุภสันต์ ถนนแก้ว (นักศึกษาฝึกงาน)

Posted in บทความ, บทความนักศึกษาฝึกงาน.