การเดินทางเพื่อรอยยิ้ม

ารเดินทางที่แสนประทับใจเต็มไปด้วยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างทางที่สวยงามกว่าภาพที่ถ่ายเก็บไว้ มิอาจสื่อหรืออธิบายถึงความสวยงามของมันได้อย่างที่ประสบด้วยตา สัมผัสมาด้วยตนเอง และที่สำคัญต้องมาสัมผัสด้วยตนเองถึงจะรับรู้ถึงความประทับใจต่างๆดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

           ท่ามกลางการเดินทางสัญจรหลากหลายพื้นที่ หลากหลายผู้คน หรือกลุ่มคน หลากหลายวิถีชีวิต หลากหลายวัฒนธรรมกับเหล่าผู้มีจิตอาสาในหลากหลายพื้นที่ ต่างพากันมาร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มแห่งความสุขถึงที่ ถือเป็นการไปมอบ หรือแบ่งปันรอยยิ้มแห่งความสุข และความสนุกสนานให้กับเด็กดอย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเดินทางสัญจรในครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์ในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องของการการได้เจอผู้คนใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อสามารถที่จะยอมรับและเข้าใจในความหลากหลายในสังคม เกิดการเรียนรู้และการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเขาบนดอยไม่ว่าจะเป็นชาวอาข่า ชาวไทยใหญ่ และชาวลาหู่ ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ถึงท่ามกลางการใช้ชีวิตของชาวเขาต่างๆบนดอยต่างมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งการเดินทางสัญจรในครั้งนี้ได้มอบความสนุกสนาน และได้เห็นถึงรอยยิ้มอันไร้เดียงสาที่มาพร้อมกับความสดใสของเด็กดอยที่สื่อออกมาส่งมอบต่อทีมงานหรือผู้ร่วมในการเดินทางในครั้งนี้สร้างความผูกพัน ความสดใสแก่ผู้ร่วมเดินทางทั้งทีมงานจิตอาสา ครูบ้านนอกเกิดความประทับใจในการได้สัมผัสถึงธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆระหว่างทาง การต้อนรับ การมีน้ำใจของชาวเขาดังกล่าว และที่สำคัญยังได้เห็นถึงรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวเขา และเด็กดอยในแต่ละพื้นที่ที่สื่อออกมาอย่างเห็นได้ชัดถึงมีความพึงพอใจและมีความสุขอย่างแท้จริงในการมาจัดกิจกรรม “วันเด็กสัญจร ตะลอนดอย” ของเหล่าจิตอาสาและครูบ้านนอกผู้ร่วมเดินทางในการแบ่งปันรอยยิ้มแห่งความสุข

D:\วันเด็ก\DSCF1479.JPG

อย่างไรก็ตามท่ามกลางความสดใสของเหล่าเด็กดอยนั้นมีทั้งเด็กดี เด็กซนตามประสาเด็ก ฉะนั้นมุมมองการตอบโต้อยู่ที่แต่ละคนจะมีรูปแบบการตอบโต้ออกไปในลักษณะความเป็นตัวตนของแต่ละคนไป ซึ่งมองว่าเราควรมีส่วนในการสร้างจินตนาการของเด็ก เนื่องจากจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญและมีบทบาทในการช่วยประคับประคองชีวิตเด็กให้เดินทางไปในเส้นทางที่ถูกที่ควร และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยส่งผลต่อไปในอนาคตว่า “จินตนาการอย่างไรให้ตัวเองอยู่บนเส้นทางชีวิตได้อย่างมีความสุข”

 

 

ภาพ/เรื่องโดย : นางสาวปัทมา เงาะ   (ปัท)

Posted in บทความ, บทความนักศึกษาฝึกงาน.