คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน


1.ต้องฝึกงานอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไปนักศึกษาฝึกงาน
2.ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส.(อนุปริญาขึ้นไป)
3.รักการเรียนรู้ ไม่เกี่ยงงานหนัก
4.คุณสมบัติพิเศษ อึด แกร่ง อดทน และสามารถเดินทางมาฝึกงานด้วยตนเอง
5.นักศึกษาที่ฝึกงานกับเราสามารถเลือกฝึกแบบเก็บหน่วยกิต (ฝึกงานก่อนจบ ตามหลักสูตร) หรือฝึกงานเพื่อเก็บประสบการณ์เท่านั้นก็ได้คณะ สาขาวิชา ที่มูลนิธิฯ ต้องการ

ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาชีพ สามารถเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มูลนิธิกระจกเงาเชียงรายได้  ไม่จำเพาะเจาะจงเพียงแค่สาขาพัฒนาสังคม ( รวมถึงสาขาบริหาร  การเงิน การจัดการ การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว ผลิตสื่อ บรรณารักษ์ มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ ฯลฯ )