ครูบ้านนอกรุ่นที่ 207 วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์เด็กด้อยโอกาส ชุมชนไทยใหญ่ บ้านถ้ำผาน้อย ต.แม่งอน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
หมายเหตุ *ชุมชน / หมู่บ้าน ไม่ได้อยู่บนดอย / แต่ไม่มีไฟฟ้า