ครูบ้านนอกรุ่นที่ 207 วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2561

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 207 วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์เด็กด้อยโอกาส ชุมชนไทยใหญ่ บ้านถ้ำผาน้อย ต.แม่งอน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
หมายเหตุ *ชุมชน / หมู่บ้าน ไม่ได้อยู่บนดอย / แต่ไม่มีไฟฟ้า

    ศูนย์เด็กด้อยโอกาส ชุมชนชายไทยใหญ่ บ้านถ้ำผาน้อย (สันมะกอกหวาน)  จัดตั้งมาเมื่อปี 2558  ซึ่งเป็นเด็กที่ไร้สัญชาติ ที่อาศัยอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน ยากลำบากกับการเดินทางลงมาเรียนหนังสือ ซึ่งมีเด็กตั้งแต่ 1 ขวบ จนถึง 10 ขวบ อยู่รวมกัน มีจำนวนเด็กทั้งหมด 30 คน โดยมีครูพี่เลี้ยง 1 คน คอยดูแล ซึ่งได้รับงบบริจาคจากกลุ่มเพื่อเด็ก สนับสนุนค่าตอบแทนของครูพี่เลี้ยง

รายละเอียดงานอาสา

  • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
  • ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวัน

ค่าลงทะเบียน

  • ผู้เข้าร่วมมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,050 บาท

รายละเอียดกำหนดการดูได้ที่หน้าเว็บครูบ้านนอก  http://bannok.com/volunteers/krubannok207/amp

กิจกรรมครูบ้านนอก