รอยยิ้มสร้างพลัง ครูอาสา

 ฉันเชื่อว่าการทำงานไม่ว่าภาระงานจะมีมากแค่ไหนจะลำบากเพียงใด แต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดี มันคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้

1 2