หน้าแรก

สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคมให้ดีด้วยพลังคนรุ่นใหม่

สร้างคน

20 กว่าปีในการเดินทางของกลุ่มคนหนุ่มสาว ผู้เชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมมิใช่ความฝัน  จาก 5 ชีวิต  เป็น 10 ชีวิต จากร้อยคน สู่พันคน จนวันนี้เรามีสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหมื่นแสนคน  ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาร่วมเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับเรา   และเราหวังว่าดอกผลของความดีงามเหล่านี้   จักขจรไปไกลแสนไกล

สร้างนวัตกรรม

บ้านนอกดอทคอม คือห้องปฏิบัติการทางสังคมที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนก่อให้เกิดโครงการที่เป็นนวตกรรมทางสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กรู้เอง การบำบัดยาเสพติดโดยชุมชน งานด้านสิทธิและสถานะบุคคล  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานพัฒนา  บ้านนอกทีวี  e-bannok  พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์   งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาสาสมัคร  และการระดมทุนเพื่อสังคม

สร้างการเปลี่ยนแปลง

โลกใบใหญ่หมุนเร็วขึ้นตามแรงเหวี่ยงของยุคสมัย   อุบัติภัยเกิดและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าใจหาย  ผู้คนจำนวนไม่น้อยถูกหลงลืมและปล่อยปละให้เผชิญกับปัญหาโดยลำพัง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้สิทธิ  คนยากจน คนชายขอบ ยังคงไร้การเหลียวแลและถูกรังแก ถูกละเมิด  เราในฐานะพลเมืองของสังคมจึงเลือกที่จะคิด เลือกที่จะฝัน และลงมือกระทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครูบ้านนอก

มีหัวใจทั้ง 4 ห้องที่พร้อมจะเปิดหัวใจเพื่อแบ่งปันและรับความรักความอบอุ่น

คลิ๊กสมัครเลย

ศูนย์ให้คำปรึกษากฏหมาย

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพิทักษ์สิทธิ มูลนิธิกระจกเงา

เบอร์โทร: 053-737425

ร่วมบริจาคกองทุนเด็กดอย

สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กๆ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

เลขที่บัญชี 539-1-19090-8 ชื่อบัญชี กองทุนเด็กดอย

สนับสนุนสิ้นค้าชุมชน

โครงการอีบ้านนอก อีคอมเมอร์ สิ้นค้าชนเผ่า นกหวีดดิน

ดูสินค้าร้านอีบ้านนอก.