รายชื่อผู้สนับสนุนวันเด็กปี 2559

1. คุณปิยกาญจน์ ภูรยานนทชัย ครูบ้านนอก วันเด็ก59 1,380
2. กลู่มคนทำงาน cotto & scg (สนับสนุนเครื่องเล่นเด็ก) 16,000
3. บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 30,000
4. บัญชี chalermwalee ktb (ซื้อรถถีบ) 3,000
5. บัญชี xxx-2-19779-x กสิกร 2,000
6. บัญชี xxx-2-02432-x กสิกร 2,000
7. สุนิศา พุ่มทรัพย์ 5,000
8. กลู่มเพื่อน ไทยยูเนี่ยน (พี่น้อย พี่สาวพี่แป้น) 25,000
9. Invisible Ink Co.,Ltd 5,000
10. ลีลาณัฐ และ ณัฐสุชา กิตติพล(ญาติแว่น) 5,300
11. ไม่ประสงค์ออกนาม (พักที่เกรสเฮา) 200
12. แหม่ม และ โกะ(เพื่อนพี่หมู) 1,000
13. เจษณี เอี่ยมฉัตร(เกรสเฮา) 200
14. สุรพงษ์ เลิศวงศ์อนันต์ 2,000
15. กวิศรา คงมิ่ง 3,000
16. ครูบ้านนอกร่วมบริจาค(ต้นรับเงิน) 4,390
17. คนึงสูข ทองอยู่คง 2,700
18. บัญชี xxx-x-39975-x ทหารไทย 13,000
19. ณปกิช ศรีสุภา 50
20. บัญชี xxx-2-12518-x กสิกรไทย 150
21. วันดี วงค์แสง 500
22. ขายเสื้อกองทุนเด็กดอย 6,600
23. ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อ 15/11/15 กรุงไทย 800
24. บัญชี xxx-2-12676-x กสิกรไทย 1,710
25. บัญชี xxx-2-46551-x กสิกรไทย 200
26. บัญชี 43xxx95 กรุงศรี 500
27. เด่นชัย แก้วแสนตอ 500
28. ชิดชนก ชิตจุ้ย 1,500
29. บัญชี 0500xxxx3024 ออมสิน 4,500
30. ธนัช ชินวงศ์ และ กลู่มเพื่อน 400
31. Hitet Tha Zin Win 500
32. ณฐพล ภูซัง 500
33. อารนัฐ ทองลอด 1,000
34. พระชัยวัฒน์ ชยวทฒโน 1,000
35. จินตนา เลศสภาธรรม พร้อมครอบครัว 1,000
36. พลโทวิชัย นครวิชัยกุล 1,000
37. พระมหาวรเมศร์ จารุวุโณดร 1,000
38. ครูบ้านนอกรุ่น 150 10,900
39. ณชิชา พรหมเจริญ 2,500
40. สหัส นุชจิระสุวรรณ 1,500
41. มนัสยา สิทธิสันต์ 900
42. line Sophie Chaiai 300
43. นาฏฤดี สังวะระ (หลิน) 3,000
44. บัญชี xxx-2-56219-x กสิกรไทย 200
45. บัญชี A83xB28x บัวหลวง 2,000
46. น.ท.บรรพต มุ่งหามณี 1,500
47. บัญชี xxx-2-72983-x กสิกรไทย 3,000
48. บัญชี xxx-2-58065-x กสิกรไทย 1,000
49. บัญชี xxx-2-39988-x กสิกรไทย 1,000
50. บัญชี xxx-2-33502-x กสิกรไทย 1,000
51. บัญชี xxx-2-31629-x กสิกรไทย 1,000
52. ปวีณา นราแย้ม 5,000
53. สุพรรณิการ์ ดิษยวรรธนะ 1,500
54. Line Kaoeisz Kse Natchanan 500
รวม 181,380 บาท