Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bannok/domains/bannok.com/public_html/2hands/2hands/config.php on line 31

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bannok/domains/bannok.com/public_html/2hands/2hands/config.php on line 42
Untitled Document

[ปี 2557] [ปี 2556] [ปี 2555] [ปี 2554] [ปี 2553] [ปี 2552] [ปี 2551] [ปี 2550] [ปี 2549] 
ปี
[admin] หน้า[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]
วันที่รับของบริจาค
รายชื่อท่านผู้ใหญ่ใจดี
9 สิงหาคม 2553
          คุณ พี่โก้ พี่เก๋  17,19,21
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ด.ช.นวพล  อ่ำเอี่ยม
9 สิงหาคม 2553
          คุณ พรรณวดี  โฆสวรรณะ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ พรพรรณ  รงคะศิริพันธ์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ จิราภาณ์  จันทร์ใจหาญ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กรกนา  ลิมโพธิ์ทอง
9 สิงหาคม 2553
          คุณ Aomsin  Tubtim
9 สิงหาคม 2553
          คุณ นิษฐ์ธิมา  ชมภูนุช
9 สิงหาคม 2553
          คุณ อังค์ริสา  เลิศทักษิณานนท์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ หมู่บ้านการเคหะทุ่งสองห้อง  
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ธนพร  เรืองฉ่าง
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ปูชิดา  มหาวัน
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ปูชิดา  เทือกสุบรรณ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ สุภาพร  บ.โกล์ดพลัส
9 สิงหาคม 2553
          คุณ วันเพ็ญ  สุวรรณพหู
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ปัชรินทร์  บวรธีระกิจชัย
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กัญญา  ภูวจินดา
9 สิงหาคม 2553
          คุณ อรพรรษ  เศรษฐวัชราววนิช
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ขวัญฤดี  โชคชัยนิรันดร์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ด.ช.ปรนนท์  นิรันดร์สวัสดิ์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ชุติกานต์  ดีจะกิจ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กัญจน์ณาธิป  เกียรติส่งแสง
9 สิงหาคม 2553
          คุณ พรพรรณ  
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ชลชนก  หนูรอดและครอบครัว
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ภาณุพงษ์  ฟุ้งสาธิต
9 สิงหาคม 2553
          คุณ วาสนา  ราชอินทร์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ อรชา  ประยูรทอง
9 สิงหาคม 2553
          คุณ จิราภรณ์  ทองสุข
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ณพัชญ์ปภา  ราศรี
9 สิงหาคม 2553
          คุณ สุนารี  สุขสุเมฆ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ นฤมล  สุขธร
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กมลวรรณ  พรหมทอง
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ส.ต.อ.เชาวลิต  โยธาทร
9 สิงหาคม 2553
          คุณ สุพัตรา  กอประสิทธ์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ พรพิมล  ตันติฤทธิศักดิ์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กนกวรรณ  เธียรโชติ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ วรรณี  ศิริติพันธ์กุล
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กาญจน์  ภัทรวินิจ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ บุศราภรณ์  สุขแดง
9 สิงหาคม 2553
          คุณ วิไลภรณ์  สุรรังสิกุล
9 สิงหาคม 2553
          คุณ จารินี  ยวงทอง
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กูตงคกด  เมด์น่า กาลาน
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ศุภมาศ  แสงผล
9 สิงหาคม 2553
          คุณ พันตรี อรอนงค์   บุญอรณะ
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ด,ช,เตโชทัย  เจริญนิเวศนุกูล
9 สิงหาคม 2553
          คุณ วิยภา  อิงคนันท์
9 สิงหาคม 2553
          คุณ กฤศธนัช  ทำนาค
9 สิงหาคม 2553
          คุณ ภรภัทร  สายเหมย
9 สิงหาคม 2553
          คุณ วิภา  บุญปาลิต
9 สิงหาคม 2553
          คุณ จึม  โฆษตานันท์
โปรดอ่านก่อนปริ้น   

 

การส่งของบริจาคทางขนส่ง(รถทัวร์ )

เงื่อนไขการจัดส่ง
 


บริษัทสยามเฟิสท์ / สยามเฟิสท์เอ็กเพลสคาร์โก้
สำนักงานใหญ่ 02-9543601 ต่อแผนกพัสดุ
- (สาขาหัวลำโพง โทร 02 - 6330411 - 6)
- (สาขาอู่วัดเสมียนนารี โทร 02 - 9543601)
- (สาขาซอยรางน้ำ โทร 02 - 2473268)
- (สาขา RCA 02-2031420-22)
- (สาขาเชียงรายโทร - 053-711882)
บริการส่งฟรี ถึงสิ้นปี 2549 ทุกสาขา
สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
1.ส่งทางพัสดุ ไปรษณีย์
2.รถทัวร์
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ส่งถึง
มูลนิธิกระจกเงา (โครงการชุดนักเรียนมือสอง)
106 ม.1 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(โทร. 053-737412-3 )

ออกแบบ และ พัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอกเจ้าของเว็บ " มูลนิธิกระจกเงา "